‘સબકે રામ, ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ’ : રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર પ્રાણપ્રતિષ્ઠા સંદર્ભે, ભાજપ-ગુજરાત સાંસ્કૃતિક સેલ દ્વારા આયોજીત વિવિધ કલા-સ્પર્ધા.

રામ, રામાયણ, રામાયણના પાત્રો, પ્રસંગ, રામજન્મ ભૂમિ તીર્થ અને તે માટેનો સંઘર્ષ, વર્તમાન સમયમાં રામાયણ અને તેના મૂલ્યો.. વગેરે કોઈપણ…