રામ, રામાયણ, રામાયણના પાત્રો, પ્રસંગ, રામજન્મ ભૂમિ તીર્થ અને તે માટેનો સંઘર્ષ, વર્તમાન સમયમાં રામાયણ અને તેના મૂલ્યો.. વગેરે કોઈપણ રામાયણને લગતા વિષય પરનાં સર્જન વિવિધ કળા માધ્યમો દ્વારા.

વય મર્યાદા : 10 વર્ષ થી ઉપર (તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ )
સમય મર્યાદા : વધુમાં વધુ 3 મિનીટ
સ્પર્ધાના માધ્યમ :
કાવ્ય રચના ( પોતાના મૌલિક કાવ્યનું પઠન )
ચિત્રકળા
એક પાત્રી અભિનય / મોનોએક્ટીંગ
ગીત-સંગીત (સોલો તેમજ ગ્રુપ )
નૃત્ય (સોલો તેમજ ગ્રુપ
વાર્તા કથન / પ્રસંગ પ્રસ્તુતિ
ભજન મંડળી

રજીસ્ટ્રેશનની છેલ્લી તારીખ: 13 જાન્યુઆરી, 2024
Click here for RegistrationsRegistration

કૃતિ અપલોડ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 18 જાન્યુઆરી, 2024