અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

58
1790
Spread the love

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

20 મે એ મળનારી મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠકમાં લેવાશે આખરી નિર્ણય

રથયાત્રા નીકળશે તો ખરી જ પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમ સાથે

લોકોને રથયાત્રા ટીવી પર જ જોવાની માનસિક તૈયારી રાખવા ટ્રસ્ટીની અપીલ

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

Spread the love

58 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here