અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

1
679
Spread the love

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

20 મે એ મળનારી મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠકમાં લેવાશે આખરી નિર્ણય

રથયાત્રા નીકળશે તો ખરી જ પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમ સાથે

લોકોને રથયાત્રા ટીવી પર જ જોવાની માનસિક તૈયારી રાખવા ટ્રસ્ટીની અપીલ

અમદાવાદની જગપ્રસિદ્ધ રથયાત્રા ટીવી પર જોવા તૈયાર રહો

Spread the love

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here