મેરા દેશ બદલ રહા હૈ : ધ્રુવ આચાર્ય

57
413
Spread the love

આપણે અત્યાર સુધી 2000 ફેક NGO ને બંધ કર્યા, 4 લાખ ખોટી શેલ કંપનીઓને બંધ કરી, 5 કરોડ ખોટા રેશનકાર્ડ બંધ કર્યા, 4.2 કરોડ ફેક LPG કનેક્શન બંધ કર્યા, 2 કરોડ ફેક મનરેગા કાર્ડ બંધ કર્યા, 6 લાખ ખોટા મધ્યાનભોજન લાભાર્થીઓને બંધ કર્યા અને 80 હજાર ભૂતિયા શિક્ષકોને બંધ કર્યા.
આધારકાર્ડ જેવી ટેકનોલોજી અપનાવી આપણે 1.41લાખ કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર બંધ કર્યો.
મેરા દેશ બદલ રહા હૈ

મેરા દેશ બદલ રહા હૈ : ધ્રુવ આચાર્ય

Spread the love

57 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here