આ જાણો દેવપ્રયાગ

0
45
Spread the love

દેવપ્રયાગ: ડાબી બાજુએ ભાગીરથી અને જમણે અલકનંદા. અને અહીંથી કહેવાય છે ગંગા.. આ પહેલાં રુદ્રપ્રયાગે મંદાકિની અને અલકનંદાનો સંગમ થાય છે. પણ નામ અલકનંદા જ રહે છે.

આ જાણો દેવપ્રયાગ

Spread the love

WordPress database error: [Table './riditmed_wp933/wpk5_comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wpk5_comments.comment_ID FROM wpk5_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 2947 ORDER BY wpk5_comments.comment_date_gmt ASC, wpk5_comments.comment_ID ASC